Mobirise

Junior

4-5 klasse

Mobirise

Er du kommende Junior?

Når man går i 4 og 5 klasse kan man blive juniorspejder. Vi fortsætter med mange af de ting I allerede kender fra ulveflokken, men øger sværhedsgraden for at få nye udfordringer. Vi øver os på nogle af de ”rigtige” spejderfærdigheder som knob, besnøringer, læse kort, bruge kompas, læse kodede tekster og meget mere. Vi laver bål på forskellige måder og laver forskelligt mad på bål.
Vi tager mærker, der viser at vi har opnået bestemte færdigheder eller klaret en bestemt udfordring. Spejderne begynder at få medbestemmelse over indholdet i nogle af spejdermøderne.
Vi er på lejr hver sommer. Nogle gange er det en stor lejr som Ås-lejren på Thorup Hede eller Spejdernes Lejr, som er en RIGTIG STOR lejr. Andre gange har vi en lejr, vi selv arrangerer for junior, trop og senior i Bindslev. Her har vi f.eks været på vandretur på Læsø og tømmerflådetur på Uggerby Å.
Vi er også altid med på Fællesweekenden sammen med alle andre spejdere i Bindslev. Her laver vi hyggelige aktiviteter på kryds og tværs af alder.
Lyder juniorspejder som lige noget for dig? Så kontakt en jumiorleder for at høre hvornår du kan komme og prøve det af i vrkeligheden! Se lederne, ved af trykke her.

Created with Mobirise ‌

Offline Web Page Builder